Venda de participacions socials: Tributació actual
201902.06
0

Venda de participacions socials: Tributació actual

Les participacions socials són aquelles parts en les que es divideix el capital social d’una societat de responsabilitat limitada. D’aquesta manera, s’adquireix una part de l’empresa amb tots els drets i obligacions que això comporta. En cas de voler vendre les participacions socials s’ha de conèixer molt bé quina és la seva tributació. A continuació…

Prestacions per maternitat: Com reclamar la devolució al 2019
201902.01
0

Prestacions per maternitat: Com reclamar la devolució al 2019

Quan una dona treballadora dóna a llum té dret a percebre una prestació per maternitat abonada per la Seguretat Social. Aquesta prestació està exempta de tributar a Hisenda, però fins fa poc temps encara hi havia dubtes en l’interpretació d’aquest apartat de la Llei de l’IRPF. A continuació t’expliquem com es va desenvolupar i acabar…

Sanció per operacions vinculades sense obligació d’informació
201901.14
0

Sanció per operacions vinculades sense obligació d’informació

Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats tenen l’obligació de valorar les operacions vinculades entre ells i altres persones o entitats vinculades pel seu valor de mercat. El no compliment d’aquestes regles de valoració estava subjecte a un règim sancionador específic regulat en l’article 16.10 del Reial Decret Legislatiu 4/2004 (TR de la Llei de…

Novetats en l’arrendament d’habitatges: Com t’afecten?
201901.02
0

Novetats en l’arrendament d’habitatges: Com t’afecten?

El 14 de desembre va ser aprovat el Reial decret llei 21/2018 i que està en vigor des del 19 de desembre del 2018 sobre mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que preveu un conjunt de mesures de caràcter urgent per millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible. La nova norma comprèn…