Entregues de béns dins de la Unió Europea
201909.30
0

Entregues de béns dins de la Unió Europea

En principi, les compres o vendes des de o cap a altres Estats membres de la Unió Europea (UE), les anomenades operacions intracomunitàries, no estan subjectes a restriccions. No obstant, existeix una àrea de béns altament sensibles en termes de política de control de transaccions, com equips militars o determinats béns de doble ús, el…

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
201909.15
0

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

En el present article tractarem l’Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. Al 2017 es va aprovar la llei que regulava aquest impost, tot i que mai va arribar a aplicar-se al quedar suspesa degut al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern de l’Estat. La sentència del tribunal constitucional publicada el 26 de…

IVA diferit en les importacions
201909.06
0

IVA diferit en les importacions

ContentsQuè és i com sol·licitar l’IVA diferit?Què implica pagar l’IVA a les importacions?Què és l’IVA diferit a la importació?Com sol·licitar l’IVA ajornatCom es du a terme la liquidació de l’IVA diferit Què és i com sol·licitar l’IVA diferit? Quan adquireixes mercaderies per al teu negoci a proveïdors dins del territori nacional o provinents dels països…

Les herències dels causants no residents a la UE poden aplicar els beneficis fiscals de la normativa de les CCAA
201905.10
0

Les herències dels causants no residents a la UE poden aplicar els beneficis fiscals de la normativa de les CCAA

La fiscalitat de les adquisicions per donació entre vius i mortis causa està regulada, a nivell estatal, en l’Impost sobre Successions i Donacions, tot i que cada Comunitat Autònoma té l’àmplia potestat d’establir les seves pròpies reduccions, tarifa i bonificacions en la quota tributària, fent que el resultat variï notablement segons el territori en el…

Liquidació d’una societat: Aspectes fiscals a tenir en compte
201904.18
0

Liquidació d’una societat: Aspectes fiscals a tenir en compte

La dissolució i liquidació d’una societat no és neutra fiscalment, és a dir, pot tenir importants conseqüències per als socis de la companyia. A continuació es detallen els principals aspectes fiscals a tenir en compte en el moment de la liquidació de la societat: Aspectes fiscals al liquidar una societat Si el valor real dels…