Impacte econòmic del Coronavirus
.
0

Impacte econòmic del Coronavirus

En data d’avui ha estat publicades al BOE les mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19 a través del Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març. En l’àmbit tributari, les mesures aprovades, de moment, són: S’apliquen exclusivament a companyies amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros el 2019. S’apliquen als…

Efectes duaners del Brexit
.
0

Efectes duaners del Brexit

En relació amb el BREXIT informar-vos del següent, el Parlament Anglès ha aprova aquesta setmana l’acord del Brexit. Està previst que el Parlament Europeu voti la sortida de UK en la sessió a realitzar entre el 29 i el 30 de gener. Los escenaris que se presenten son 2: Si el Parlament Europeu ratifica l’acord,…

Serveis de comptabilitat: criteris i despeses
.
0

Serveis de comptabilitat: criteris i despeses

in legal

Què és la comptabilitat? La comptabilitat documenta totes les anomenades transaccions comercials. Aquestes són totes les transaccions que afecten els actius i operacions d’una empresa, com transaccions de clients, pagaments de salaris o préstecs. La nostra firma ofereix un servei de comptabilitat complet. La comptabilitat la duem a terme d’acord amb les necessitats individuals del…

Retenció a treballadors no residents
.
0

Retenció a treballadors no residents

Les empreses o persones físiques (autònoms) amb treballadors per compte aliena al seu càrrec són subjectes obligats a retenir o efectuar ingressos a compte sobre les rendes que satisfacin als seus empleats. En general, una persona que treballa a Espanya té la consideració de resident fiscal aquí, i per tant està subjecte a l’Impost sobre…

Entregues de béns dins de la Unió Europea
.
0

Entregues de béns dins de la Unió Europea

En principi, les compres o vendes des de o cap a altres Estats membres de la Unió Europea (UE), les anomenades operacions intracomunitàries, no estan subjectes a restriccions. No obstant, existeix una àrea de béns altament sensibles en termes de política de control de transaccions, com equips militars o determinats béns de doble ús, el…