Mesures fiscals per al sector turístic, hostaleria i comerç
.
0

Mesures fiscals per al sector turístic, hostaleria i comerç

L’aprovació del Reial Decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària introdueix noves normes fiscals per mitigar els efectes econòmics del Covid-19. Ajornament de deutes tributaris Es podrà ajornar l’ingrés del deute tributari corresponent a totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions el…

.
0

Nou reglament de l’IVA per e-Commerce

L’1 de juliol de l’2021 entrarà en vigor la nova normativa comunitària relativa a les vendes a  distància, realitzades per part d’un empresari o professional a un consumidor particular situat  en un país membre de la Unió Europea. Normativa de l’IVA La situació actual és la següent: 1. Hi ha diferències en tributació a efectes…

.
0

IAE a Espanya: Impost d’Activitats Econòmiques

Contents1 Significat d’IAE2 Quant és l’impost IAE?2.1 Hi ha tres tipus impositius:3 Import base imposable4 Activitats que no apliquen a l’IAE5 Qui està exclòs d’aquest impost?6 Model 8407 Model 036 – persones físiques i jurídiques8 Model 037- autònoms9 Obligacions formals Significat d’IAE L’IAE (Impost sobre les Activitats Econòmiques) és un impost sobre l’activitat econòmica d’una…

Invertir a Espanya: Avantatges i Inconvenients
.
0

Invertir a Espanya: Avantatges i Inconvenients

in legal

Espanya és un país amb un gran potencial per als inversors estrangers. Des que l’economia va tocar fons l’any 2013, moltes i molt diferents empreses han decidit entrar al mercat espanyol per beneficiar-se de la recuperació econòmica. Només a la primera meitat de l’any 2019, la inversió estrangera a Espanya va ascendir als 18.000 milions…

Controvèrsia sobre la possibilitat de compensar bases imposables negatives en declaracions extemporànies
.
0

Controvèrsia sobre la possibilitat de compensar bases imposables negatives en declaracions extemporànies

Contents1 La decisió controvertida del TEAC i els dubtes que genera1.1 1) La definició d’ “opció tributària”1.2 2) La presentació fora de termini és una rectificació?2 La jurisprudència posterior a la decisió de l’TEAC no és unívoca La decisió controvertida del TEAC i els dubtes que genera La resolució de Tribunal Econòmic-Administratiu Central (“TEAC”) en…

Com haurien d’afrontar les empreses una inspecció fiscal a Espanya?
.
0

Com haurien d’afrontar les empreses una inspecció fiscal a Espanya?

Hi ha diferents tipus d’inspeccions fiscals realitzades per l’Agència Tributària espanyola. Les inspeccions, es realitzen per verificar que una empresa hagi pagat els impostos correctament i en la quantitat correcta en un període de temps determinat. Anualment s’aprova un Pla d’Inspecció que defineix la tipologia de persones o entitats que seran inspeccionades, els sectors d’activitat…